บล.เคจีไอ บุกหนัก DW ขยายวงเงินเป็น 5,000 ลบ.

105

มิติหุ้น-บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มวงเงินในการเสนอขาย DW เป็น ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท