BEAUTY โชว์แผนธุรกิจปี 2561 แก่นักลงทุนสถาบันในงาน Thai Corporate Day 2018

226

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณ สุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินงานปี 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันต่างๆ ในงาน  Thai Corporate Day 2018 ซึ่ง จัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มกองทุนหลายสถาบัน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้