FTE ตั้งเป้ารายได้ปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 20% อวดแบ็กล็อก 380 ลบ.

167

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง หรือ FTE ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร โดยนายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ 1,150 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

โดยสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นงานจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง 65% งานรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 35% และรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12-13% ตามทิศทางตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนในอนาคตจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทจะเน้นการดำเนินงานใน 3 ส่วน ประกอบด้วย การขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบฯมากขึ้น, เข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ, การขยายพื้นที่ให้บริการในประเทศ เปิดสาขาใน จ.ระยอง เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในส่วนของงานรับเหมาและจำหน่ายอุปกรณ์ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงมีนาคม 2561 และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/61 และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขาย โดยเพิ่มทีมขายที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ รองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับมูลค่างานในมือ (Backlog) ปัจจุบันอยู่ที่ 380 ล้านบาท แบ่งเป็นงานจัดจำหน่าย 120 ล้านบาท งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 260 ล้านบาท อาทิ โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจารณางานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มเติมอีก 18 โครงการ มูลค่าประมาณ 370 ล้านบาท คาดว่าบริษัทจะได้รับงานอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2561-2563 บริษัทจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 20% และคาดว่าในอนาคตบริษัทจะมีการขยายสาขาออกไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคต่างๆ ตลอดจนขยายตลาดเข้าไปในประเทศกลุ่ม CLMV ร่วมกับพันธมิตรด้วยเช่นกัน

www.mitihoon.com