เจ.เอส.พี.มอบของขวัญงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

122

คุณวราภา รุ่งเรืองพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลาง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบของขวัญสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11” โดยมี รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคมนี้