บิ๊กล็อต SSF มูลค่า809 ลบ.

160

มิติหุ้น-พบรายการ รายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ หรือ BIGLOT บมจ.สุรพลฟู้ดส์ หรือ SSF 2 รายการ จำนวน 80,999,700 หุ้น ราคาเฉลี่ย 10 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 809.997 ลบ.

www.mitihoon.com