ECF แต่งตั้ง CGS เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน เปิดขาย กุมภาพันธ์นี้

293

นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ  และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) และ ดร.วีรพัฒน์ เพชร์คุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจำหน่าย  ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คาดว่าจะเปิดขายในช่วงเดือน ก.พ.นี้    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 20  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้