ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าให้ความรู้ Startup

94

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าให้ความรู้ Startup ผ่านโครงการ “STARTUP Evening Class @ SET” ปี 2561 ประเดิมด้วยหลักสูตร “Branding in the Digital Era” เพื่อให้ Startup ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลให้ปังและดังแบบยั่งยืน  โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรชั้นนำ มีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300  คน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา