FER แจ้งยกเลิกปิดบ.ย่อย “บริษัท เฟอร์รั่ม แคปิตอล จํากัด”

224

มิติหุ้น-เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ FER เปิดเผยว่า บริษัทได้มีมติยกเลิกปิดบริษัท เฟอร์รั่ม แคปปิตอล จำกัด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในภาพรวมของบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) ในอนาคต โดยโครงสร้างนั้นยังคงเป็นเช่นเดิมคือ บริษัท เฟอร์รั่ม แคปิตอล จํากัด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท