‘กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ’ จัดงานสัมมนา ‘Krungsri Exclusive Economic and Investment Outlook 2018’แนะนำลูกค้าลงทุนและบริหารความมั่งคั่งอย่างมีประสิทธิภาพ

133

กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความมั่งคั่งและลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานธุรกิจสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ศิริพร สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จัดงานสัมมนา Krungsri Exclusive Economic and Investment Outlook 2018 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัจจัยและภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 เพื่อแนะนำการลงทุนและการบริหารความ     มั่งคั่งให้แก่ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โดยมี พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มร.สจ๊วต รัมเบิ้ล ผู้อำนวยการ การลงทุนมัลติแอสเซท ฟิเดอร์ลิตี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ มร.ริคกี้ ทัง ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ มัลติแอสเซท ชโรเดอร์ อินเวสเมนท์ แมเนจเม้นท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันก่อน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้