PDI ราคาดีดรับจ่ายปันผล1.50 บ. ซุ่มลงทุนโซลาร์ฟาร์ม100MW

402

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ผาแดงอินดัสทรี หรือ PDI ราคาหุ้นช่วงเช้าปรับตัวขึ้น 26 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาทหรือ 6.12% โดยแหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า อาจจะมาจากข่าวดีที่ PDI ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 1.50 บาทต่อหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ขณะเดียวกัน PDI มีทิศทางเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยในไตรมาส1/2561 เตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นราว 13 เมกะวัตต์ ราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 36 เยนต่อหน่วย

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมกันราว 100 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุนในเร็วๆ นี้ และจะส่งผลให้ PDI มีกำลังการผลิตในระดับ 100 เมกะวัตต์ในปีนี้

ขณะเดียวกันก็พร้อมเข้าร่วมประมูลทุกโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่จะประกาศประมูลไม่ว่าจะเป็นโครงการชีวมวล โซลาร์ฟาร์ม เนื่องบริษัทมีพื้นที่รองรับที่จ.ตากกว่า 1 พันไร่รองรอบการพัฒนา อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูความชัดเจนจากภาครัฐก่อน โดยในระยะเวลา 2-3ปี PDI มีเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 200-300 เมกะวัตต์

www.mitihoon.com