“GUNKUL” COD โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มขนาด 60 MW ที่ จ.นครราชสีมา

116

มิติหุ้น-บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL แจ้งว่า บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD)ของโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม จำนวน 60 MW ในพื้นที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แล้ววันนี้(27 มี.ค. 2561) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ค่าADDER ในอัตรา 3.50 บาท/กิโลวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์