“ดิจิทัล เวนเจอร์” ผนึก 7 มหาลัย ไมโครซอฟท์ และ KX ผุดโครงการ U.REKA หนุนสตาร์อัพผ่าน Deep Technology

119

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ จำกัด โดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 7 แห่ง รวมถึงไมโครซอฟท์ ไทยแลนด์ และ The Knowledge Exchange (KX) เปิดโครงการระดับชาติ U.REKA เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง Deep Technology ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ เพื่อสงเสริมกลุ่มสตาร์อัพและการสร้างนวัตกรรมใหม่

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มุ้งเน้นกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจในเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อรวมกันเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพ เสนอไอเดียจากการประยุคใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งหากนวัตกรรมใดที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเงินสนับสนุนในการพัฒนาราว 2 แสนบาท และหากผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วจะมีเงินทุนสนับสนุนสุงสุดกว่า 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้เกิดขึ้นจริงในระยะยาวได้ โดยบริษัทและพันธมิตรปัจจุบันยังมีความยินดีที่จะขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อื่นที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดระดับประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครกลุ่ม สตาร์ทอัพ เพื่อเข้าสู่กิจกรรม IDEATION BOOTCAMP ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2561

www.mitihoon.com