“อัลลิแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ ลงนามซื้อที่ดิน ในนิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2”

238

มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ มร. ท็อดด์ คอลล์ รองประธานฝ่ายการผลิตทั่วโลก บริษัท อัลลิแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี โดยมีนายวิวัฒน์ จิรัตติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มร. แจน เวล็นเกลส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท อัลลิแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี  และผู้บริหารท่านอื่นๆ ร่วมในพิธี