“คอนติเนนทอล ฉลองติดตั้งเครื่องจักรเครื่องแรกที่โรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง”

125

คณะผู้บริหารบริษัท คอนติเนนทอล มร. นิโคไล เซทเซอร์ ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายยาง มร. เบิร์นฮาร์ด ทริลเค่น  รองประธานอาวุโส ฝ่ายการผลิตและขนส่งยาง และมร.วิกเนช เดวาเซนาพาที หัวหน้าโครงการ ฝ่ายผลิตยางสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดเบา กรีนฟิลด์  ในพิธีติดตั้งเครื่องจักร โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้แก่ มร. เดวิด นาร์โดน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ นางสาวลัดดา โรจนวิไลวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรมและนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 180 คนร่วมแสดงความยินดี