เอสทีที ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน ขยายโรงงานแห่งใหม่ ในนิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2

205

มร. ทาคาฟูมิ สึกาซาวะ  ประธานบริษัทเอสทีที ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยมีมร. มาซาชิ คายุกาวะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีเอสทีที (ประเทศไทย) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ และ นางสาวลัดดา โรจนวิไลวุฒิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม