‘เมืองไทยยูนิตลิงค์1’จัดเต็ม เติม6กองทุนใหม่เสริมทัพ

223

มิติหุ้น – เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่ม 6 กองทุนใหม่ เสริมทัพเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 ทั้ง K-FITS, K-FITM, K-FITL, K-FITXL ,K-SGM และ 1AMSET50-RU พร้อมขยายจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม และไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับความคุ้มครองชีวิต

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปิดเผย ล่าสุดได้เพิ่ม 6 กองทุนใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในกรมธรรม์เมืองไทย ยูนิตลิงค์ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ จากเดิมที่มีอยู่ 21 กองทุนเป็น 27 กองทุน เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในระดับความเสี่ยงต่างๆ และสามารถปรับพอร์ตตามความต้องการเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

โดยกองทุนใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ประกอบด้วย กลุ่มกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น (K-FIT) 4 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K-FITS) กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K-FITM) กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L (K-FITL) และกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K-FITXL) ซึ่งกองทุนในกลุ่ม K-FIT มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ในสินทรัพย์ต่างๆ อาทิ หุ้นตราสารหนี้ และ/หรือสินทรัพย์ทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บลจ.กสิกรไทย ในสัดส่วนที่ต่างกันตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง 4 ระดับ

จัด 6 กองทุนเด่นเสริมทัพ
รวมถึง กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM) ที่ บลจ.กสิกรไทย ได้มอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) ผู้ประกอบธุรกิจด้านไพรเวทแบงค์ระดับโลกเป็นผู้บริหารการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่นำปัจจัยเรื่องความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ มาใช้กำหนดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ พร้อมกระจายลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นสร้างผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอในระยะยาว

และกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (1AMSET50-RU) บริหารโดย บลจ.วรรณ เป็นกองทุนที่เน้นบริหารกองทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า SET50 Index (เกณฑ์มาตรฐาน) จากการคัดเลือกหุ้น โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ภายใต้ดัชนี SET50 และเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 25-30 บริษัทเป็นหลัก เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะเวลาปานกลางถึงยาว