เจนเนอราลี่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Exclusive Networking dinnerร่วมกับกลุ่มพันธมิตรจากบริษัทนายหน้าชั้นนำ

70

 นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน นำทีมผู้บริหารระดับสูงจากฝั่งภูมิภาคเอเชีย มร.เคน ไล (Mr.Ken Lai), ผู้บริหารฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ภูมิภาคเอเชีย, มร.มาร์โค โบโวลินี่ (Mr.Marco Bovolini), ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายภูมิภาคเอเชีย และคณะผู้บริหารจากเจนเนอราลี่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด  Exclusive Networking dinner ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรจากบริษัทนายหน้า    ชั้นนำของประเทศไทยเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติและวิสัยทัศน์ การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง ณ เกษร วิลเลจ เมื่อเร็วๆ นี้