ร่วมสัมมนา งานฐานรากลึก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

82

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO โดยนาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านซ้าย) ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง งานฐานรากลึก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย