#กูรูเตือนไขมันทรานส์ส่อทำพิษ หวั่น PB – SNP-AU -CENTEL-MINT-MM-NPP โดนผลกระทบ

149