บตท.  ลงนามความร่วมมือกับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเลเซีย (Cagamas Berhad)

112

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) และ  Cagamas Berhad, Malaysia  (ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศมาเลเซีย) เพื่อพัฒนาธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ บตท.  ลงนามร่วมกับ  Datuk Chung Chee Leong, CEO & President, Cagamas Berhad  ณ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์