Money Expo Korat 2018 เปิดยิ่งใหญ่

25

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 12 Money Expo Korat 2018 ซึ่งงานนี้ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นใน วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Wealth Transformation”  โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวม 37 แห่ง ที่มาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนทุกรูปแบบ พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิน/ดาราอีกมากมาย ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo กีรติ  โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฤษณา อัมพุช  รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo