S50U18 มีแนวโน้มเปิดต่ำ 1114

48

S50U18 ราคาปิด 21-08-18 ที่ 1114.00ให้ดูราคาเปิดเช้า 22-08-18

โดยมีแนวโน้มดังนี้เปิดต่ำ 1114 จะลงมาทดสอบ 1103เปิดเหนือ 1114 จะตันๆตรง 1119

#ราคาเปิดช่วยบอกแนวโน้มครับ