ธนชาตประกันภัยปลื้ม! คว้า “บริหารงานดีเด่นอันดับ 1” 3 ปีซ้อน

57

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2560” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยธนชาตประกันภัยได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และถือเป็นปีที่ 7 ที่ได้รับรางวัลจากเวทีแห่งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ รางวัลบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 นับเป็นรางวัลสูงสุดแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันมั่นคงขององค์กร ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม