SVL Group จัดสัปดาห์ความปลอดภัย รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานและชุมชนบางสะพาน

317

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม“สัปดาห์ความปลอดภัย”ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร จัดขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและชุมชนบางสะพาน โดยมีนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group พร้อมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ