GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 ออมสิน จัด work shop รอบ 100 ทีม

71

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงาน work shop โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” สำหรับผู้เข้ารอบ 100 ทีม ที่โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้ โดยเป็นกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจที่เชิญนักวิชาการและกูรูธุรกิจมาให้ความรู้ทางธุรกิจพร้อมทั้งคำปรึกษาแนะนำต่างๆ ในงานยังได้จัด Business Matching เพื่อต่อยอดสู่การเจรจาร่วมลงทุน ระหว่างคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาร่วมลงทุนสนับสนุนทางการเงินโดยธนาคารออมสินเองสำหรับแผนงานที่เห็นว่า”ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”  โดยผู้เข้ารอบทั้งหมดจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับแผนธุรกิจ และส่งกลับมาอีกครั้งภายในวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 6 ตุลาคม ทางเว็บไซต์ www.gsb100tomillion.com และ www.facebook.com/gsb100tomillion