TPCH ปลื้ม ก.พลังงาน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์

782

คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้เกียรตินำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี  ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปประกวดระดับอาเซียน จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ASEAN Energy Awards 2018 โดยจะรับมอบรางวัลปลายเดือน ตุลาคมนี้ ณ ประเทศสิงคโปร์