“ชัชชญา ไตรตระกูลชัย” แจงได้หยุดทำธุรกิจที่เกิด Conflict of Interest กับ OCEAN แล้ว

168

มิติหุ้น- นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) ชี้แจงว่า จากกรณีที่บริษัท ได้เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) ระหว่างบริษัทฯ และตนเอง ซึ่ง เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น และมีประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ คือ บริษัทพารากอนอกรีเทค จำกัด และบริษัท ละแมน้ำมัยปาล์ม จำกัด นั้นทั้ง 2 บริษัทได้หยุดดำเนินธุรกิจน้ำมันปาลืมดิบชนิด A (Crude Plalm Oil type A หรือ CPOA) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ที่ผ่านมา

ส่วนบริษัททริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด เดิมประกอบลธุรกิจจำหน่ายน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคภายใต้แบรนด์ “เสวย”  นั้นตนเองและคู่สมรสได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวแล้ว และได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว

www.mitihoon.com