อสังหายิ้ม ซื้อที่ดินราคาดีขึ้น หลังสนช.เห็นชอบร่างภาษีที่ดิน

7031

อสังหายิ้ม ซื้อที่ดินราคาดีขึ้น หลังสนช.เห็นชอบร่างภาษีที่ดิน

 # ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.)เห็นชอบร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ด้วยคะแนนเห็นชอบ 169 เสียง, ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง

 “ที่ประชุมมีมมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมาย ซึ่งจะได้ส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป”    (16 พฤศจิกายน 61)

 ประเด็นที่น่าสนใจของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

 สำหรับบริษัทอสังหา มีผลกระทบน้อย เพราะเฉลี่ยราคาที่อยู่อาศัยกว่า 80%  มีราคาต่ำกว่า 20 ล้านบาท   หากสูงกว่านี้ผู้ซื้อก็มีฐานะดีที่สามารถรับผลจากการจ่ายภาษีได้ ขณะที่บ้านอาศัยหลังที่ 2 จะทำให้การเก็งกำไรลดลง  เกิด Demand แท้มากขึ้น  ยอดจองจะมีความเป็นจริงมากขึ้น

ส่วนที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น บริษัทอสังหา ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะนำมาพัฒนาภายใน 1-2 ปีอยู่แล้วไม่ได้สะสมที่ดินไว้นานเนื่องจากต้องชำระดอกเบี้ย    แต่กลับส่งผลดีมากขึ้น เพราะบุคคลธรรมดาเจ้าของที่ดิน จะต้องเร่งในการระบายที่ดินเปล่าออกมา ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อที่ดินได้ง่ายและราคาดีขึ้น