U-W4 โผล่ BIGLOT มูลค่า 20.70 ลบ.

30

มิติหุ้น-U-W4 มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่(BIGLOT) จำนวน 2.07 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่า 20.70 ล้านบาท