(มิติหุ้น) กล้วย&ตั้ม – “บ้านสุขาวดี” หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวจีน

175