META ยกทีมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สังขละบุรี

12

บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ผู้นำทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดขององค์กร (CSR) ด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน รวมไปถึงคนต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมอญ และชาวเมียนมาร์ตามแนวชายแดน  หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้