วันจันทร์ 15 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก META

แท็ก: META

META ยัน ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของธนาคารกลางเมียนมา พร้อมเสริมความเชื่อมั่นแ...

มิติหุ้น - จากกรณีที่ธนาคารกลางเมียนมาประกาศคำสั่งไปยังภาคเอกชนทุกประเภทธุรกิจให้ระงับชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ในต่างประเทศ และยังสั่งห้ามนำเข้ารถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “META”) ผู้ดำเนินธุรกิจพลั...

META เผยความคืบหน้าธุรกิจผ่านงาน OPP Day วางแผนเตรียมเข้าสู่ธุรกิจ Fintech

มิติหุ้น - บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจสินเชื่อ ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของแผนการขยายและต่อยอดธุรกิจในเครือที่จะดำเนินการในอนาคต ผ่านงาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของ META ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ามินบูและธ...

ผู้ถือหุ้น META กวาดเรียบ หุ้นเพิ่มทุน RO ใช้สิทธิจองซื้อเต็มอัตรา เตรียมขานรับ...

มิติหุ้น - ตามที่ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META นำโดย นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 4...

บอร์ด META อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอแรนต์ META-W6 ฟรี 21:5

มิติหุ้น   -  บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META โดยนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร เผยเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด...

บลจ.วรรณ แนะลงทุนกองทุน Mega Trend ในโลก Metaverse พร้อมเสิร์ฟทางเลือก “กอ...

บลจ.วรรณ แนะลงทุนธุรกิจโลก Metaverse เชี่อ 3 ปีถัดจากนี้ มูลค่าตลาดแตะ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำเสนอขายกองทุนเปิดวรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE) ลงทุนใน ETF ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ในสัดส่วน 50% และ 20% ตามลำดับ โดยเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS