BBLร่วมแจมโครงการVoltron – พัฒนาบริการ L/C

113

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL โดยนายเอียน กาย กิลลาด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ Voltron กับกลุ่มพันธมิตร R3 เพื่อพัฒนาบริการ Letter of Credit หรือ L/C ซึ่งเป็นบริการทางการเงินที่สำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) หรือ Blockchain เข้ามาปรับใช้ นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการให้บริการทั้งกระบวนการและเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของธนาคารและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของโลก

สำหรับบริการ L/C โดยใช้ CORDA ซึ่งเป็น Distributed Ledger Technology ของกลุ่มพันธมิตร R3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน สามารถลดเวลาทั้งกระบวนการตั้งแต่ผู้นำเข้ายื่นคำขอเปิด L/C จนถึงผู้ส่งออกได้รับเงินค่าสินค้า โดยลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการนี้จะได้รับประโยชน์ ในการลดขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร รวมถึงลดภาระการจัดการด้านธุรกรรมกับคู่ค้าและธนาคารต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการ Voltron นี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร R3 พัฒนาบริการการค้าระหว่างประเทศด้วย CORDA เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโครงการ Marco Polo ที่เป็นการพัฒนาบริการ Open Account Trade Finance ที่ได้เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้ เป็นการตอกย้ำนโยบายของธนาคารกรุงเทพ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

“ธนาคารมีความเชื่อมั่นในความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร R3 เนื่องจากเป็นการพัฒนาบริการโดยผู้มีความเข้าใจในเรื่องธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยี CORDA Distributed Ledger Technology Platform ของ R3 จึงได้ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถกำหนดให้การทำธุรกรรมหรือการรับ-ส่งข้อมูลเจาะจงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แตกต่างจาก Blockchain โดยทั่วไป ธนาคารเชื่อมั่นว่าบริการ Letter of Credit ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี” นายเอียน กล่าว