IVL ร่วมทุนเข้าซื้อกิจการ PTA-PET เมืองคอร์ปัส คริสตี ผ่านฉลุย

65

ผู้สื่อข่าว”มิติหุ้น”รายงานว่า บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL โดย นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับการเข้าร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากันกับบริษัท Alpek, S.A.B. de C.V. และบริษัท Far Eastern Investment (Holding) Ltd. เพื่อเข้าซื้อกิจการ PTA-PET แบบบูรณาการ ที่เมืองคอร์ปัส คริสตี (Corpus Christi) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท M&G USA Corp. และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง (“M&G”) และการได้รับอนุมัติเพื่อเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจากคณะกรรมาธิการกลางว่าด้วยการค้าแห่งสหรัฐเมริกา (The United States Federal Trade Commission: FTC) นั้น

www.mitihoon.com