LIVE[สด] : ชี้ชัดลงทุน – เลื่อน – ไม่เลื่อนเลือกตั้งหุ้นไทยจะไปทางไหน, จับตา PTTEPชัดดาวน์ 2 แหล่งผลิตหลัง“พายุปาบึก”เข้าไทย (03/01/2561)

55