#DEMCO (มิติหุ้น) ดึงพันธมิตรจีน-ยุโรป ลุยชิงงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้น้ำ พร้อมจ่อประมูลงานใหม่เพิ่ม มูลค่ากว่า2หมื่นลบ.

18