“อภิชาติ ปีปทุม” ขายหุ้น CPT หรือ บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ สัดส่วน 5.17 % ทำให้ยังคงเหลือหุ้นสัดส่วน 9.49 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

404