บำรุงราษฎร์ แสดงวิสัยทัศน์ถึงนวัตกรรมและการพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน หัวข้อ “Thailand’s Smart Hospital: The Next Step of Sustainable Healthcare” บนเวที MFA CEO Forum

8

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในเวที “MFA CEO Forum with Bumrungrad” โดยมีนายเดวิด โธมัส บูเช Chief Business Transformation Officer เป็นผู้แทนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Thailand’s Smart Hospital: The Next Step of Sustainable Healthcare” เพื่อส่งเสริมบทบาทของเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตที่ประจำการในประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน  ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ