BGRIM สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย       

28

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บีกริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย มอบเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 429,800 บาท ให้กับสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุง “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีโซนเด็กและเยาวชน” กระตุ้นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป