พี่ #9 & พี่ #13 มาแล้ว!

37

บ่ายนี้ พี่ #9 & พี่ #13 มาแล้วครับ

เวลาก็ช่วงหลัง 15.30 หากตลาดไม่แย่เราควรได้เห็น

SET > 1588

S50H19

กรอบ 1052-1062

เชิงบวก 1062-1068

#ก็มาเฝ้าจอครับหลัง 15.30 ให้ลุงเจ็ด ลุงแปด พี่เก้า พี่สิบสามช่วยเรา

ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future