ตำแหน่งค้างนับที่ 1062.40

34

ตำแหน่งนับครบ #13

คือต้องขึ้นมาอย่างน้อย 1062.40 มากกว่าได้

#จะยกเลิกเมื่อการค้างนับนั้นๆถูกทำลาย_หรือเกิดวงรอบใหม่

#ก็แปลว่ามีโอกาสได้เห็นการขึ้นมาราวๆ +10 จุด นะครับ

ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future