บลจ.กสิกรไทยตั้งเป้าโตแรง12% ชูช่องทางดิจิตอลหัวหอกอัพฐาน

49

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย หรือ KAsset เปิดเผยถึงมุมมองการลงทุนในปี 2562 ว่า ภาพรวมตลาดในปีนี้ยังคงเป็นปีที่มีความผันผวนสูง และอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนลดน้อยลง เป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในปีนี้ จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการลงทุน โดยเสนอแนวคิดการลงทุนแบบ 4D

แนะกลยุทธ์ลงทุนแบบ 4D
ประกอบด้วย การเน้นกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Diversification) การลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอแม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน (Defensive) การลงทุนและถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม (Duration) และการลงทุนโดยยึดหลักความสม่ำเสมอ มีวินัย ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ์การลงทุนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเอาชนะความผันผวนของตลาดในปีนี้ และเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

อัพฐานลูกค้าช่องทางดิจิตอลพุ่ง26%
ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายของการเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ของแอปพลิเคชัน K-My Funds และ K-My PVD เพื่อเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยการนำเสนอพอร์ตลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับระดับความเสี่ยง
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล จำนวนประมาณ 257,000 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ 57% จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ส่วนในปี 2562 นี้ บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้าหมายฐานลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital-based Users) เพิ่มขึ้นอีก 26% หรือคิดเป็นตัวเลข ณ สิ้นปี ที่ 325,000 ราย จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด

ปั๊มAUMโตก้าวกระโดด 12%
ด้านนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของ AUM แบบก้าวกระโดดแตะ 12% สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ที่โตราว 5% ต่อปี ส่วนผลงานในปี 2561 นั้น บลจ.กสิกรไทย ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนส่วนบุคคลมีตัวเลขเติบโตสูงสุด เมื่อเทียบกับ 3 ธุรกิจ โดยเติบโตที่ 22.1% ขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโต 16.1%

สำหรับในสิ้นปี 2561 บลจ.กสิกรไทยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมอยู่ที่ 1.32 ล้านล้านบาท โดยแยกเป็นรายธุรกิจในส่วนกองทุนรวมอยู่ที่ 9.77 แสนล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.01 แสนล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล 1.43 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดจำแนกตามธุรกิจอยู่ที่ 19.9%, 17.9% และ14.3% ตามลำดับ (ข้อมูลจาก AIMC ณ 28 ธ.ค.2561)