#INGRS (มิติหุ้น) เข้าทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย กับ ” Neuromeka” ของเกาหลี พร้อมประเมินอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์ปีนี้โตเด่น

14

#INGRS (มิติหุ้น) เข้าทำสัญญาตัวแทนจำหน่าย กับ ” Neuromeka” ของเกาหลี พร้อมประเมินอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์ปีนี้โตเด่น