กลับมาตามคำเรียกร้อง บลจ.กสิกรไทย จัดให้! กองทุนมีประกัน ‘KGT5YB’ เสนอขายครั้งเดียว 11 – 15 ก.พ.นี้

114

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดขายกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) เมื่อปลายปี 2561 ซึ่งเป็นกองทุนมีประกันกองแรก และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยกองทุนสามารถระดมทุนได้ถึง 4,985.60 ล้านบาท แม้ว่าในช่วง IPO จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน ความสำเร็จของกองทุน KGT5YA ทำให้ได้รับรางวัล Fund Launch of the Year และบลจ.กสิกรไทย ได้รับรางวัล Best Fund House จาก Asia Asset Management

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้ร่วมมือกับ Amundi Asset Management ออกกองทุนมีประกันกองที่ 2 ‘กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (KGT5YB)’ โดยเปิดเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกองทุน KGT5YB มีการรับประกันเงินลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียม 0.25%) โดยธนาคารเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole) ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป รับหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน

อีกทั้งกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก เน้นกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทน   โดย Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป รับหน้าที่บริหารจัดการกองทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

“กองทุนมีประกัน (Guaranteed Fund) มีความแตกต่างจากกองทุน Term Fund ตรงที่มีสภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถขายคืนได้ก่อนครบกำหนดโครงการ ตามราคา NAV ณ วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งหากราคา NAV ปรับตัวมากกว่า 10 บาทต่อหน่วย ก็จะได้กำไรจากส่วนต่าง แต่หากราคา NAV ปรับตัวต่ำกว่า 10 บาทต่อหน่วย ก็จะไม่ได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน

ทั้งนี้ หากยังมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่และถือไปจนครบกำหนดโครงการ 5 ปี หน่วยลงทุนจำนวนนั้นก็จะยังได้รับสิทธิประกันเงินลงทุนอยู่ กองทุนมีประกันจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นรักษาเงินต้นที่ลงทุน ต้องการสภาพคล่องขายคืนได้ทุกวันทำการ คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากบวกเงินเฟ้อ และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้ปานกลาง” นายวศินกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน KGT5YB สามารถเริ่มลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ ธนาคารทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน