BEAUTY เปิดบ้าน โชว์แผนธุรกิจแก่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

258

    

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ 6 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรพล เพชรกลึง (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณภัทราพร ถนอมกิจชัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ พร้อมให้ข้อมูล “แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตปี 2562” โดยมีนักวิเคราะห์เข้าร่วมรับฟังเป็น จำนวน 29 หลักทรัพย์รวม 41 ท่าน ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  ซ.นวลจันทร์ 34  เมื่อเร็วๆ นี้