#TTCL(มิติหุ้น) มีแววซดงานรัสเซีย มูลค่า7.5พันลบ. ร่วมกับพาร์ทเนอร์ พร้อมเดินตามแผนขายหุ้นTTGP รับทรัพย์85 ล้านดอลลาร์

25

#TTCL(มิติหุ้น) มีแววซดงานรัสเซีย มูลค่า7.5พันลบ. ร่วมกับพาร์ทเนอร์ พร้อมเดินตามแผนขายหุ้นTTGP รับทรัพย์85 ล้านดอลลาร์