ออมสิน จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา”

251

มิติหุ้น-ออมสิน จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” มหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งาน “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นการจัดแสดงมหรสพสมโภช เพื่อร่วมเฉลิมฉลองดั่งโบราณราชประเพณี โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงลูกค้า ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยธนาคารออมสิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี ผ่านกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในชื่องาน “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” ซึ่งตามโบราณราชประเพณี จะมีการเฉลิมฉลองเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดงานแสดงมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ การประดับตกแต่งสถานที่อย่างงดงาม และกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การแสดงมหรสพชาววัง ชุดระบำมหาดเล็กข้าหลวง, การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน“ขับร้องเพลงฉ่อย”, ฉายหนังกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เครื่องเล่นดนตรีไทย, การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินชื่อดัง เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” เป็นหนึ่งใน 10 โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจัดแสดงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 โดยมี 4 โครงการที่คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณารับบรรจุเข้าเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงาน “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” วันนี้ ธนาคารฯ ได้มอบกระปุกออมสิน “เฉลิมราชย์ กษัตรา” ซึ่งเป็นกระปุกที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาประทับบนกระปุก ซึ่งถือเป็นกระปุกออมสินใบแรกแห่งรัชสมัย ให้กับผู้ร่วมงานเฉพาะวันนี้เท่านั้น โดยลงทะเบียนตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS พร้อม link เพื่อลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งการลงนามถวายพระพรออนไลน์ เป็นกิจกรรมในโครงการ 10 สุขเฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์ ที่ธนาคารฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่ง ที่เชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรออนไลน์ใน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์หลักของกิจกรรม https://10Sook.gsb.or.th/, แอพพลิเคชัน “ออมสุข” และ แอปพลิเคชัน “Jertam” โดยผู้เล่นจะเป็นผู้เลือกดูความสุขและความซิวิไลซ์ ได้จำนวน 10 รูปแบบ ได้แก่ สุขแห่งการเริ่มต้น, สุขแห่งความสามัคคี, สุขแห่งความรุ่งเรือง, สุขแห่งความดี, สุขแห่งความพัฒนา, สุขแห่งศิลปวัฒนธรรม, สุขแห่งความเปลี่ยนแปลง, สุขแห่งความทันสมัย, สุขแห่งความรัก และสุขแห่งความซิวิไลซ์.

www.mitihoon.com