5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคเช้า

129

อันดับที่ 1 BANPU ยันบาทแข็งกระทบน้อย กูรูชี้ Q2/62 ยังแกร่ง แนะเป้าซื้อ 22 บ.

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายถ่านหิน และธุรกิจพลังงานทดแทน  โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิดเผยว่า ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงใหญ่ เนื่องจาก  BANPU มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี และดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งระดับบริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริหารกระแสเงินสดทั้งรายได้กับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน และการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหุ้นกู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม

อันดับที่ 2 DOD บอร์ดประชุม 16 พ.ค.62 รับทราบการลาออกของ “ศุภมาส อิศรภักดี” จากเก้าอี้ CEO ย้ำ! ไม่กระทบการบริหารธุรกิจ พร้อมตั้ง “เรณุมาศ อิศรภักดี” รักษาการแทน  วงในคาด ลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค หรือ DOD โดย นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง  รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน  เผยว่า บริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปได้ โดยการลาออกของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานของทีมงาน รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากการไม่สามารถปฏิบัติงานของผู้บริหารมาเป็นอย่างดี

อันดับที่ 3 INGRS เซ็น MOU ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ “Woo Young Industry” พร้อมชักธงธุรกิจปีนี้ลุยต่างประเทศต่อเนื่อง 

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล หรือ INGRS  โดยนายฮามิดี บิน เมาลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า ขณะนี้บริษัทย่อย PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) INGRS ของอินโดนีเซีย) ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ Woo Yong Industry Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจัดส่งรายใหญ่ให้กับบริษัท Hyundai Motor ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือ การรับการสนับสนุนด้านเทคนิคและความช่วยเหลือด้านการตลาดจาก Woo Young Industry Co.,Ltd. สำหรับการขึ้นรูปและการประกอบกรอบประตูของผลิตภัณฑ์ Hyundai ในอินโดนีเซีย

อันดับที่ 4 IVL ลุยตั้งธุรกิจใหม่ “Mobility” สร้างทรัพย์ได้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ครอบคลุม 9 ประเทศ หวังเจาะกลุ่มยานยนต์เต็มสูบ

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้บริษัทได้ประกาศจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลภายใต้ชื่อ กลุ่มธุรกิจ Mobility ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ ยางรถยนต์ ความปลอดภัยยานยนต์ และวัสดุเฉพาะทางโดยกลุ่มธุรกิจ Mobility ของอินโดรามา เวนเจอร์สเป็นการรวมกลุ่มกันของสุดยอดกิจการที่เข้าซื้อที่ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย บริษัท PHP Fibers, Performance Fibers, TreviraFilaments, Glanzstoff, Kordana และ UTT ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาหลายทศวรรษ จึงเป็นการรวมตัวกันขององค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม รวมถึงคุณค่าของแบรนด์

อันดับที่ 5 NOBLE ลุย 3 ปีลงทุน 1.8 หมื่นล. การันตีรายได้ปีละ 1 หมื่นล้านบาท  ปีนี้กำไรนิวไฮแน่

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ หรือ NOBLE โดยนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงแผนดำเนินธุรกิจว่า บริษัทจะเดินหน้าตามกลยุทธ์ของผู้บริหารชุดใหม่ โดยในระยะ 3 ปี (62-64) บริษัทเตรียมงบลงทุนราว 1.86 หมื่นล้านบาท รวมซื้อที่ดินสำหรับลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับการลงทุนในช่วง 3 ปี บริษัทจะใช้เงินสดในมือกับการกู้เงินสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินต่อทุนไม่รวมเงินดาวน์รับล่วงหน้าที่ 2.0 เท่า