#เงินติดล้อ (มิติหุ้น) ลุยเปิดสาขาใหม่ในปีนี้อีก 187 สาขา ส่งผลให้สิ้นปี62 จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,000 สาขา

33

#เงินติดล้อ (มิติหุ้น) ลุยเปิดสาขาใหม่ในปีนี้อีก 187 สาขา ส่งผลให้สิ้นปี62 จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,000 สาขา