#เงินติดล้อ (มิติหุ้น) เดินหน้าขยายจำนวนบัญชีลูกค้าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 560,000 บัญชี จากปีก่อนอยู่ที่ 450,000 บัญชี

14

#เงินติดล้อ (มิติหุ้น) เดินหน้าขยายจำนวนบัญชีลูกค้าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 560,000 บัญชี จากปีก่อนอยู่ที่ 450,000 บัญชี